سرکان : قطعه‌ای از بهشت

اين وبلاگ براي معرفي گوشه اي از ايران که زادگاه من است ساخته شده است و بيشتر مطالب آن حاصل تحقيقات انجام شده براي بخشي از پايان نامه ام بوده است. سعي خواهم کرد اطلاعات آن را به روز نگاه داشته و البته بر جذابيت آن بيافزايم

Monday, March 05, 2007

وضعيت خاك و پوشش گياهي

از نظر پراكندگي جغرافيايي پوشش گياهي، كل حوضه جزء ناحيه ي بزرگ ايران-توران است. به طور كلي خاك منطقه ي شهري عميق تا نيمه عميق بوده و بافت متوسط تا سبك دارد. پوشش گياهي منطقه ي شهري، درخت، باغات، منطقه با ارتفاعات بيشتر و تپه ماهورهاي مرتفع، درختچه و گون و ارتفاعات بيشتر رخنمون سنگي دارند.