سرکان : قطعه‌ای از بهشت

اين وبلاگ براي معرفي گوشه اي از ايران که زادگاه من است ساخته شده است و بيشتر مطالب آن حاصل تحقيقات انجام شده براي بخشي از پايان نامه ام بوده است. سعي خواهم کرد اطلاعات آن را به روز نگاه داشته و البته بر جذابيت آن بيافزايم

Saturday, August 26, 2006

1 وضعيت نزولات جوي


منشاء بارندگي هاي ايران عموماً سيكلونهاي باران زايي هستند كه در مناطق مختلف، منشاء و سمت ورود اين هسته هاي كم فشار باران زا را به سه گروه اصلي مديترانه اي، شمال غربي و جنوب غربي تقسيم شده است. يكي از مهمترين اين هسته ها منشاء مديترانه اي دارند و از غرب كشور به ايران و استان همدان وارد مي گردد. اين گروه حدود 65درصد فراواني دارند. سيكلونهاي جنوب غربي پس از سيستم مديترانه اي اهميت دارند (با فراواني حدود 23درصد) و در درجه ي سوم اهميت سيكلونهاي شمال غرب قرار داده ميشوند
بررسي بارندگي هاي ماهانه، فصلي و سالانه
عمده ترين فصل بارندگي در مرحله ي نخست زمستان است و بعد بارندگي هاي پاييزه و بهاره اهميت دارند و فصل خشك تابستان مي باشد. هجوم سيكلونهاي باران زاي مديترانه اي از اوايل پاييز شروع و تا اواسط بهار اثرات آن ادامه ميابد. بعضاً در فصل گرم مقداري از جريانات (توده هاي هواي مرطوب) اقيانوس اطلس (تحت يك مركز پرفشار روي جزاير آزور) از غرب كشور وارد شده و بارشهاي كوتاه مدتي را دراين فصل سبب ميگردند. ريزش برفهاي سنگين در فصل زمستان غالباً به توده هاي هواي قطبي با منشاء اقيانوس اطلس شمالي مربوط مي شود، اين توده ها در فصل بهار رگبارهاي شديد توليد مي كند. در عين حال، ميزان بارندگي هاي حاصل از اين توده هاي هوا، ضعيف تر از توده هاي هواي مديترانه اي است. بنابراين با توجه به جهت غرب به شرق توده هاي هواي باران زا و كشيدگي رشته كوه الوند در شمال حوضه، بارندگي بيشتر دردامنه هاي جنوبي و شمال غربي الوند (از جمله منطقه ي سركان) امري قابل پيش بيني است
بارندگي هاي پاييز و زمستان مجموعاً بيش از 70درصد بارندگي هاي سالانه را شامل مي گردند. بارندگي هاي بهاره بين 19تا 25درصد و تابستانه بين 5/0 تا 2درصد مي باشد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home