سرکان : قطعه‌ای از بهشت

اين وبلاگ براي معرفي گوشه اي از ايران که زادگاه من است ساخته شده است و بيشتر مطالب آن حاصل تحقيقات انجام شده براي بخشي از پايان نامه ام بوده است. سعي خواهم کرد اطلاعات آن را به روز نگاه داشته و البته بر جذابيت آن بيافزايم

Sunday, October 08, 2006

وضعيت نزولات جوي 3

ضريب بارندگي
اگر ضريب بارندگي برابر يك باشد يكنواخت ، كمتر از آن حاكي از خشكي نسبي هرماه مي باشد و ضريب بزرگتر از يك نشانه مرطوب بودن ماه مورد نظر است. محاسبات نشان ميدهند كه حدود پنج ماه از سال شرايط خشكي؛ و زمستان ، دوماه از پاييز و دو ماه از بهار شرايط مرطوب حاكم است. اين مساله گوياي رابطه بين بارندگي و درجه حرارت است. بدين معنا كه در فصل سردتر بارندگي بيشتر و در فصل گرمتر بارندگي كمتر است

تعداد روزهاي باراني
فراواني روزهای با بارندگي بيش از 1 ميليمتر در ماههاي دي، بهمن و اسفند بیشتر بوده و فراواني روزهاي با بارندگي بيش از 10ميليمتر در ماههاي اسفند، فروردين و ارديبهشت مي باشد. در چهار ماه خشك سال، مجموع ميانگين هاي تعداد روزهاي با بارندگي بيش از 10ميليمتر صفر مي باشد. به علت عدم وجود ايستگاه سينوپتيك در نزديكي حوضه، تفكيك روزهاي برفي-تگرگي و باراني ميسر نبوده است. ولي با استفاده از آمار ايستگاه سينوپتيك نوژه و فوردگاه همدان مي توان گفت كه فراواني بارش برف در فصل زمستان و پاييز و مخصوصاً در ماههاي دي و بهمن بيشتر مي باشد

رابطه ي بين بارندگي و ارتفاع
در خصوص رابطه ي بين بارندگي و ارتفاع تحقيقاتي در استان صورت گرفته است كه به وسيله ي آنها مي توان بارندگي را در ارتفاعات تخمين زد.براي شهر سركان كه در ارتفاع 2040 متر واقع است، متوسط بارندگي ساليانه حدود 410 ميلي متر تخمين زده مي شود
اما براساس بر آوردهای دیگر متوسط بارندگي ساليانه حدود 550 ميلي متر به دست مي آيد. اين عدد به آمار جديد التاسيس سرابي كه هم در ارتفاع و هم در افق به منطقه ي سركان بسيار نزديك است، بيشتر همخواني دارد. در دو تحقيق ديگر، ميانگين بارندگي دشت تويسركان، 540ميليمتر به دست آمده و همچنين بارندگي حوضه ي سركان 76/492 ميليمتر محاسبه شده است

1 Comments:

At 5:14 pm, Blogger Masoud said...

دوست عزیز، وبلاگ شما به بخش لینکهای سایت تویسرکان اضافه شد. مشتاقانه منتظر دریافت مطلب از شما در باره سرکان برای اضافه کردن به سایت تویسرکان هستم. اگر عکس، شعر، فیلم و هر مطلب دیگر مناسب برای گذاشتن روی سایت دارید به toyserkancity@gmail.com ارسال کنید

 

Post a Comment

<< Home