سرکان : قطعه‌ای از بهشت

اين وبلاگ براي معرفي گوشه اي از ايران که زادگاه من است ساخته شده است و بيشتر مطالب آن حاصل تحقيقات انجام شده براي بخشي از پايان نامه ام بوده است. سعي خواهم کرد اطلاعات آن را به روز نگاه داشته و البته بر جذابيت آن بيافزايم

Monday, March 05, 2007

وضعيت خاك و پوشش گياهي

از نظر پراكندگي جغرافيايي پوشش گياهي، كل حوضه جزء ناحيه ي بزرگ ايران-توران است. به طور كلي خاك منطقه ي شهري عميق تا نيمه عميق بوده و بافت متوسط تا سبك دارد. پوشش گياهي منطقه ي شهري، درخت، باغات، منطقه با ارتفاعات بيشتر و تپه ماهورهاي مرتفع، درختچه و گون و ارتفاعات بيشتر رخنمون سنگي دارند.

Saturday, February 24, 2007

چند عکس جدید
با عذر خواهی از آشنایان و سایر دوستان ناآشنا که به این وبلاگ نگاهی دارند؛
برای جبران کم کاری در این مدت چند عکس زیبای جدید روی وبلاگ می گذارم. این عکس ها را دوست قدیمی وحید آقایانی برایم ارسال کرده است. با سپاس فراوان از او


تيپ اقليمي سرکان

از لحاظ وسعت، اقليم سركان يك متوسط اقليم است. متوسط اقليم بيش از هر اقليم ديگر تحت تاثير نمودهاي ناهمواري سطح زمين و شكل آنها قرار دارد. از اين رو اقليم دشت، جلگه، دامنه، دره، كوهستان و... مشخص مي شود. از جمله فرآيندهاي جوي كه از عوارض سطح زمين تاثير مي پذيرند، رگبارهاي همرفتي، تشكيل ابرهاي محلي كوهستاني و... را مي توان نام برد. عملكرد اين پديده ها مي تواند تا ساعت ها تداوم داشته باشد.
تيپ اقليمي حوضه تويسركان به روش دومارتن نيمه خشك از نوع سرد به دست ميآيد ولي حوضه ي سركان از نوع مديترانه اي خواهد بود. هم چنين تيپ اقليمي حوضه به روش آمبرژه براي حوضه ي تويسركان نيمه خشك سرد تا خشك سرد و براي سركان اقليم ارتفاعات به دست ميآيد.