سرکان : قطعه‌ای از بهشت

اين وبلاگ براي معرفي گوشه اي از ايران که زادگاه من است ساخته شده است و بيشتر مطالب آن حاصل تحقيقات انجام شده براي بخشي از پايان نامه ام بوده است. سعي خواهم کرد اطلاعات آن را به روز نگاه داشته و البته بر جذابيت آن بيافزايم

Sunday, August 20, 2006

ماهها و فصلهاي يخبندان در سال

احتمال يخبندان در همه ي ايام سال به جز در تابستان وجود دارد. بيشترين تعداد ايام يخبندان مربوط به دي ماه مي باشد. هم چنين بيشترين احتمال وقوع سرماي زود رس مربوط به آبان ماه و بيشترين احتمال وقوع سرماي ديررس مربوط به ماه فروردين مي باشد
اين حوضه به علت قرار گرفتن در ناحيه ي كوهستاني و حاكميت اقليم نيمه خشك و سرد بيش از سه ماه از سال يخبندان و اختلاف بين حداقل و حداكثر روزانه و ماهانه دما بسيار زياد است
نكته مهم ديگر بررسي شدت تابش آفتاب در سطوح مختلف و حرارت حاصل از آن است. با توجه به اينكه در تابستان، خورشيد از شمال شرق الوند طلوع و در شمال غرب آن غروب مي كند، و در زمستان از جنوب شرق طلوع و در جنوب غرب، غروب مي نمايد و تنها در اعتدالين خورشيد كاملاً از شرق طلوع و در غرب، غروب مي كند، بدين سبب در تابستان دامنه هاي رو به شمال شرق و غرب و در زمستان دامنه هاي روبه جنوب و شرق -از جمله سركان- انرژي بيشتري دريافت مي كنند

1 Comments:

At 2:37 pm, Anonymous Anonymous said...

عالي است اميدوارم موفق باشيد

فريبا

 

Post a Comment

<< Home