سرکان : قطعه‌ای از بهشت

اين وبلاگ براي معرفي گوشه اي از ايران که زادگاه من است ساخته شده است و بيشتر مطالب آن حاصل تحقيقات انجام شده براي بخشي از پايان نامه ام بوده است. سعي خواهم کرد اطلاعات آن را به روز نگاه داشته و البته بر جذابيت آن بيافزايم

Wednesday, August 16, 2006

ميانگين دماي ماهانه و سالانه

آذر، دي و بهمن از ماههاي سرد سال و تير، مرداد و خرداد به ترتيب ماههاي گرم سال مي باشند. سردترين ماههاي سال دي با 13- درجه ي سانتيگراد و گرمترين ماه سال تير با 7/25 درجه ي سانتيگراد مي باشد. روند تغييرات در طول سال تقريباً منظم بوده و متوسط دماي سالانه ي ايستگاه مورد مطالعه 8/12درجه ي سانتيگراد است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home