سرکان : قطعه‌ای از بهشت

اين وبلاگ براي معرفي گوشه اي از ايران که زادگاه من است ساخته شده است و بيشتر مطالب آن حاصل تحقيقات انجام شده براي بخشي از پايان نامه ام بوده است. سعي خواهم کرد اطلاعات آن را به روز نگاه داشته و البته بر جذابيت آن بيافزايم

Thursday, August 17, 2006

حداكثر مطلق و حداقل مطلق دماي ماهانه و سالانه

در طي دوره ي آماري 1343-1362 تيرماه 1348 با 42درجه سانتيگراد دما داراي حداكثر دماي مطلق ساليانه بوده و هم چنين در ماه مرداد 1355 نيز حداكثر مطلق 42درجه سانتيگراد به ثبت رسيده است. حداقل مطلق ماهيانه نيز مربوط به دي ماه 1356 مي باشد كه دماي حداقل مطلق به 5/25- درجه سانتيگراد رسيده است. تنها در 4ماه از سال -خرداد لغايت شهريور- احتمال رسيدن دما به زير صفر وجود ندارد، بقيه 8ماه ديگر سال اين احتمال هست

0 Comments:

Post a Comment

<< Home