سرکان : قطعه‌ای از بهشت

اين وبلاگ براي معرفي گوشه اي از ايران که زادگاه من است ساخته شده است و بيشتر مطالب آن حاصل تحقيقات انجام شده براي بخشي از پايان نامه ام بوده است. سعي خواهم کرد اطلاعات آن را به روز نگاه داشته و البته بر جذابيت آن بيافزايم

Tuesday, August 15, 2006

موقعيت

شهر « سركان » يكي از شهرهاي استان همدان بوده و در جنوب دامنه هاي رشته كوه الوند واقع شده است . مختصات جغرافيايي سركان 48درجه و 27دقيقه طول شرقي و 34درجه و 36دقيقه عرض شمالي است. ارتفاع متوسط آن از سطح دريا 2040متر و كوتاهترين راه تا مركز استان 101 كيلومتر است. مساحت شهر 026/2 كيلومتر مربع است و كوتاهترين فاصله با شهرهاي مجاورهفت كيلومتر بوده که با شهر «تو يسركان » مي باشد

برخي منابع
پورجبار-عيسي : <ژئومورفولوژي حوضه آبخيز تويسركان رود (دامنه هاي جنوبي الوند)> ، پايان نامه ي كارشناسي ارشد ، دانشگاه شهيد بهشتي ، دانشكده ي علوم زمين ، گروه جغرافيا ، زمستان 1374
جهانپور-علي : <شكوه الوند> ، چاپ اول ، انتشارات اسكاف (همدان) ، 1376
سازمان برنامه و بودجه استان همدان : <آمارنامه استان همدان (1375)> ، معاونت آمار و اطلاعات
شركت سهامي اب منطقه اي غرب : <گزارش آمار منابع آب زيرزميني دشت تويسركان ، سال 1372> اداره ي كل امور آب استان همدان ، دفتر مطالعات منابع آب استان همدان,منتشر نشده
كيواني فر- بهروز : <ساماندهي ناحيه اي شهرستان تويسركان> ، پايان نامه ي كارشناسي ارشد ، دانشگاه شهيد بهشتي ، دانشكده ي علوم زمين ، بهمن 1375
مهندسين مشاور موجاب : <گزارش ميان دوره اي مطالعات مرحله طرح شبكه جمع آوري فاضلاب ، تصفيه خانه ، خط انتقال ، پساب فاضلاب و جمع آوري آبهاي سطحي شهر تويسركان> ، بهمن 1372 ,منتشر نشده

وزارت آموزش و پرورش : <جغرافياي استان همدان (سال دوم دبيرستان)> ، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، 1376

0 Comments:

Post a Comment

<< Home